Day: October 28, 2022

  • Đồng hồ dưới nước: Cách giữ thời gian trong nước

    Giới thiệu: Đồng hồ nước là một công cụ tuyệt vời để lưu giữ thời gian trong nước. Nó có một đồng hồ tích hợp, vì vậy bạn có thể xác định thời gian cần thiết để đồ uống của bạn đạt được độ mạnh mong muốn. Ngoài ra, nó còn có chuông báo thức…